ศูนย์วิจัยทองคำ (Gold Research Center)

GoldResearchCenter

+ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ

+ ปีพุทธศักราช 2557

- รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนเมษายน 2557
- รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนมีนาคม 2557
- รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
-
รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนมกราคม 2557

+ ปีพุทธศักราช 2556

- รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนธันวาคม 2556
- รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
- รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนตุลาคม 2556
- รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนกันยายน 2556
- รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนสิงหาคม 2556
- รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนกรกฏาคม 2556
- รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนมิถุนายน 2556
- รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
- รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนเมษายน 2556
- รายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือนมีนาคม 2556

+ รายงานพิเศษ

- รายงานพิเศษสรุปการเคลื่อนไหวราคาทองคำในตลาดโลก ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2556