ติดต่อกับคณะบริหารธุรกิจ


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 7 ชั้น 11
126/1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (662)-697-6101-5
โทรสาร : (662)-277-1434
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


UTCC School of Business 
11th floor, Building 7, University of the Thai Chamber of Commerce
126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand
Tel: (662) 697-6101-5
Fax: (662) 277-1434
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามข้อมูลกับคณะบริหารธุรกิจ