ม.หอการค้าไทยร่วมลงนามความร่วมมือขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยสู่จีน

• รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะพยาน ร่วมกับ JD.com ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ (DITP) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DEPA) และ เจดี เซ็นทรัล บริษัทอีคอมเมิร์ซที่เกิดจากความร่วมมือของสองยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจค้าปลีกอย่างบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด และเจดีดอทคอม (JD.com) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทย การบูรณาการระบบโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน และการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561