โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว....สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาทุกคน !!

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้มีโครงการ SME Devepment Bank ... โครงการ รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงาน (สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 2ปี)

 - ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมผู้ประกอบการ 

- ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ผู้ประกอบการ

รายละเอียดการรับสมัคร [คลิกที่นี่]

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ธันวาคม 2560

 - สอบสัมภาษณ์  7 มกราคม 2561

 - ทดสอบ  14 มกราคม 2561

 - ประกาศผล  24 มกราคม 2561

 - รายงานตัว  29 - 31 มกราคม 2561 

 เริ่มงาน  1 กุมภาพันธ์ 2561 

โอกาสดีๆ แบบนี้อย่าพลาดกันนะครับ...........