ภาพบรรยากาศงาน Open House คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย