มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญน้องๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปี UTCC Open House 2016 "เปิดบ้านเด็กหัวการค้า คิดต่างอย่างมีนวัตกรรม" Let's idea battles begin! ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยในกิจกรรมครั้งนี้ น้องๆ จะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเปิดบ้านเด็กหัวการค้าคิดต่างอย่างมีนวัตกรรม กิจกรรม Campus Tour โดยรุ่นพี่เด็กหัวการค้า ที่จะพาน้องๆ เยี่ยมชมคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และกิจกรรมสุดพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย

     สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ http://www.utcc.ac.th/openhouse2016/ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6762 ในวันและเวลาทำการ