สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์บริการใหม่ล่าสุด สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Newspapers, e-Magazines, e-Books) ฉบับล่าสุดและย้อนหลังได้ไม่จำกัด ทาง Apps Ookbee Buffet โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเพื่อเปิดใช้บริการได้โดยวิธีการต่อไปนี้

1. เปิดใช้บริการ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ http://corporate.ookbee.com/utcc (ต้องใช้ UTCC email สำหรับการลงทะเบียนเท่านั้น)
2. รับ email ผ่านอีเมล์ที่ใช้ในการลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเปิดใช้บริการ
3. เริ่มใช้บริการ ผ่าน Apps Ookbee Buffet โดยสามารถโหลด Application ของระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้ที่

3.1 สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Apple iOS แอพ Ookbee Buffet (สีฟ้า) https://appsto.re/th/We1gN.i

3.2 สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android http://ookb.ee/buffetapp_android

     สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 6 ชั้น 3) ในวันและเวลาทำการ