ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (เปิดภาคการศึกษาระหว่างวันอังคารที่ 15 สิงหาคม ถึง วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560) รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560)

  • • รายวิชาเปิดบรรยาย คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 [Download]
  • • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 [Download]
  • • ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2560 [Download]

     สำหรับกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) http://reg.utcc.ac.th ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำหนดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 17 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 และสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การชำระผ่านธนาคาร เคาท์เตอร์เซอร์วิส หรือที่กองการเงิน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม ถึง วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

     ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาท่านใดที่ต้องการขอคำปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและแผนการเรียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา หรือที่ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ได้ในวันและเวลาทำการ