ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (เปิดภาคเรียนระหว่างวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ถึง วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2560) รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 เมษายน 2560)

  • รายวิชาเปิดบรรยาย คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 [Download]
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 [Download]
  • ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2559 (ฉบับปรับปรุง) [Download]

     สำหรับกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) http://reg.utcc.ac.th ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ทางมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 1 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

     โดยนักศึกษาที่ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ผ่านทางกองการเงิน หรือช่องทางต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ถึง วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

     ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและแผนการเรียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา หรือที่ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ได้ในวันและเวลาทำการ