ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

Young Corporate Financial Officer 2017

 

เปิดรับสมัครแล้ว!!

 

โครงการ Young Corporate Financial Officer 2017


ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4 หรือ

สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำงาน ในคณะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางการเงิน ได้แก่ บริหารธุรกิจ (การเงิน บัญชี)

เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน เป็นต้น จากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ

น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก ฝึกงานกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ 

ในช่วงปิดเทอม รวมทั้งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

(Intensive Course Training & Workshops) จำนวน 12 วัน

ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

15-06-2560

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง...กิจกรรมชดเชย

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 และเข้าร่วมกิจกรรมระดับคณะฯ ไม่ครบ 30 ชม.กิจกรรม และ/หรือ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศไม่ครบ 6 ชม.กิจกรรม 

ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ..สายสิญจน์ สายชีวิต..”

ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา  8.30-13.00 น. ณ ห้องอาหาร อาคาร 7 ชั้น 12 มกค.

 

เปิดลงทะเบียน 8.30 น. - 09.00 น.

กิจกรรมนี้ ทดแทนกิจกรรมระดับคณะ และ/ หรือ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จำนวน 4 ชม.กิจกรรม 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11

SMEs Thai

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย 

"เส้นทาง SMEs ไทย สู่ตลาดการค้าภูมิภาคอาเซียน AEC" 
วิทยากร บรรยายโดย คุณวรกร ชำนาญไพศาล นายกสมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ 
ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การลงทะเบียน : Link > http://goo.gl/1jiy9t 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-697-6101-5

** นักศึกษาที่เข้าร่วมบันทึกกิจกรรมจำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม **

utcc52512

 

แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูล-ข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า สามารถตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจได้ที่

Link ข้อมูลนี้ https://goo.gl/2ToiXm 

MOCK EXAM 2017

 

โครงการ New Breed IC @ U-Net 2017 (ด้านหลักทรัพย์) รุ่นที่ 2

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ร่วมจัดตั้งโครงการ New Breed IC @ U-Net 2017 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในโครงการ University Networking สามารถเตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการศึกษาด้วยตนเองผ่านรูปแบบ Online ได้แก่ e-Book e-Training พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด Mock Exam และเข้ารับการทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้ที่ Link : https://goo.gl/forms/6hWWbjcvKrbG5g4l1