ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม “ค่ายลูกแม่ไทรกลางปี พื้นที่ใหญ่ใน Internet of Things” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่26 มกราคม 2562 ห้อง10201 โดยมีคุณแม่อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา ค่ายที่จัดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและพี่ๆ ตลอดจน กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง “Internet of Things” และ กิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติ “ Goal Setting for the Future “