เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการนักศึกษา และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อทำความดีถวายแก่พ่อหลวงของแผ่นดิน ด้วยการมอบอาหารแก่ผู้ที่มาร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนทั้งสิ้น 500 กล่อง ณ บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งยังร่วมกันในการเดินเก็บขยะจากผู้ที่มาร่วมถวายความอาลัย บริเวณโดยรอบของท้องสนามหลวง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสะอาดให้กับพื้นที่ โดยมีนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก