เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ

kittipong pon

คุณกิตติพงษ์ พงศาวลีนุกูลกิจ
Kittipong Pongsawaleenukoonkit
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.บ. (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 555

คุณชนิตา ไพรภิมุข
Chanita Praipimuk
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.บ. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

555

คุณธัญพิชชา ภูมิพระแสง
Patumrat Charoenthawonnon
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.บ. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

patumrat ch

คุณปทุมรัตน์ เจริญถาวรนนท์
Patumrat Charoenthawonnon
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บธ.บ. (ผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

phatcharee-bu

คุณพัชรี บุญทวีคุณ
Phatcharee Bunthaveekun
 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B.A. (General Management) 
Chandrakasem Rajabhat University

ussanee-au

คุณอุษณีย์ อักษรกาญจน์ 
Ussanee Aksorngan

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B.S. (Information System Business) 
Rajamangala University of Technology, Thailand