รายนามคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

++ รายนามคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ A-Z

 no-photo

Professor Dr.Jean-Louis Malouin
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Operations Management), University of Califormia, Los Angeies (UCLA), USA                     
- M.Sc. (Commerce), University Laval, Canada
- B.Com. (Commerce), University Laval, Canada

Li Li

Asst.Prof. Dr. Li Li
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Doctor of Business Administration (Finance), Thammasat University, Thailand
- M.B.A., Monash University, Melbourne, Australia
- B.Eng & Sci., Hunan University, Changsha, China.