ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายวิชาเปิดบรรยาย และแผนการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

859990 617323828283878 321976304 o web

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2557) รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

  • รายวิชาเปิดบรรยาย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (Download)
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (Download)

     โดยกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สำหรับภาคฤดูร้อน อยู่ในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 24 - วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 และสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557