ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายวิชาเปิดบรรยาย และแผนการเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557

859206 850503004965958 358511276460676703 o web

      ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายในภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม ถึง วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

  • รายวิชาเปิดบรรยาย ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2557 - Update 20/06/2557 (Download)
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2557 - Update 20/06/2557 (Download)
  • ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (Download)

     โดยกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการนักศึกษา (REG) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 อยู่ในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 23 ถึง วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 และสามารถชำระเงินได้ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557