ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

กำหนดการรับบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนพิเศษ

902702 641273705888890 1424125146 o web

     สำนักทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนพิเศษ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่แผนกรับเข้าศึกษา/งานปริญญา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 และวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-10.30 และ 12.00-14.00 น.