ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ตารางเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

859753 618343354848592 74765657 o web

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

     สำหรับนักศึกษาที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตารางเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือที่ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101-5