ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

รายละเอียดแผนการเรียนและกำหนดการเลือกกลุ่มวิชาโท ปีการศึกษา 2557

859990 617323828283878 321976225 o web

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดและแผนการเรียนกลุ่มสาขาวิชาโท รวมถึงกำหนดการเลือกกลุ่มสาขาวิชาโทผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยนักศึกษารหัส 56 นักศึกษาเทียบโอนรหัส 57 และนักศึกษารหัส 57 ที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษทุกคน จะต้องดำเนินการเลือกสาขาวิชาโทของตนเอง ในระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล http://reg.utcc.ac.th หากนักศึกษาไม่ได้ทำการเลือกกลุ่มวิชาโทในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระบบลงทะเบียนจะไม่เปิดให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโทใด ๆ ได้เลย

     ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดและแผนการเรียนกลุ่มวิชาโทก่อนตัดสินใจเลือกกลุ่มสาขาวิชาโทผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (คลิกที่นี่)

 

- รายละเอียดแผนการเรียนวิชาโทของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ -

- ระบบลงทะเบียนเลือกกลุ่มวิชาโทออนไลน์ -