ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการติวเสริมเพิ่มทักษะก่อนสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2557

977186 653955571287370 479697675 o web

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการติวเสริมเพิ่มทักษะก่อนสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 โดยในแต่ละวิชามีรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

++ วิชาหลักการบัญชี (AC914)

     สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชีในภาคการศึกษานี้เท่านั้น โดยรับจำกัดจำนวนกลุ่มละ 60 คน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าโครงการได้ที่แฟ้มหน้าสำนักคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

++ กลุ่มที่ 1

- ครั้งที่ 1: วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องเรียน 10407
- ครั้งที่ 2: วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องเรียน 10407
- ครั้งที่ 3: วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องเรียน 10402
- ครั้งที่ 4: วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องเรียน 10407

++ กลุ่มที่ 2

- ครั้งที่ 1: วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 15.30 - 17.30 น. ณ ห้องเรียน 7903
- ครั้งที่ 2: วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 - 12.30 น. (อาจารย์ผู้สอนจะประกาศแจ้งห้องให้ทราบอีกครั้ง)
- ครั้งที่ 3: วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียน 7903

 

++ วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 1 (EC911)

     สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 1 ในภาคการศึกษานี้เท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าโครงการได้ที่แฟ้มหน้าสำนักคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

 ++ กลุ่มที่ 1

- ครั้งที่ 1: วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องเรียน 7703
- ครั้งที่ 2:
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องเรียน 7803
- ครั้งที่ 3: วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องเรียน 7903

 

++ วิชาการจัดการปฏิบัติการ (ฺBA304)

      สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการปฏิบัติการ ในภาคการศึกษานี้เท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าโครงการได้ที่แฟ้มหน้าสำนักคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

 ++ กลุ่มที่ 1

- ครั้งที่ 1: วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องเรียน 7703
- ครั้งที่ 2:
วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องเรียน 7903
- ครั้งที่ 3: วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องเรียน 7904

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.55 น.