ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายวิชาเปิดบรรยาย และแผนการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

460708 653984251284502 457975849 o web

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายในภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 มกราคม ถึง วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง (อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557)

  • รายวิชาเปิดบรรยาย ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2557 (Download)
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2557 (Download)
  • ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (Download)

     โดยกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการนักศึกษา (REG) สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึง วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ในช่วงระหว่างวันอังคารที่ 9 ถึง วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 และสามารถชำระเงินได้ผ่านทางธนาคารต่าง ๆ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558