ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการติวเสริมเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาค

473036 648118898537704 1715458116 o1 web

      ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการติวเสริมเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาค ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 2 (EC912) และรายวิชาสถิติธุรกิจ (SC911) ในวันและเวลาดังต่อไปนี้

1. วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 2 (EC912)
กลุ่มที่ 1 : วันเสาร์ที่ 9, 16, 23 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้อง 7902
กลุ่มที่ 2 : วันเสาร์ที่ 9, 16, 23 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 21403

2. วิชาสถิติธุรกิจ (SC911)
กลุ่มที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 7, 14, 21 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ห้อง 3304
กลุ่มที่ 2 : วันศุกร์ที่ 8, 15, 22 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ห้อง 7803

โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม โครงการติวเสริมเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคในครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมติวได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ