ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายวิชาเปิดบรรยาย และแผนการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

2015 StudyPlanSummer

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง (อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 22 เมษายน 2558)

  • รายวิชาเปิดบรรยาย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (Download)
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (Download)
  • ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 - ฉบับเปลี่ยนแปลง (Download)

     โดยกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการนักศึกษา (REG) สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาทุกชั้นปี คือ ช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 27 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 และสามารถชำระเงินได้ผ่านทางธนาคารต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ถึง วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558