ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) ที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษ

2015 1stYearsSpecialSummerPlan

     ฝ่ายวิขาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) ที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 18 กรกฏาคม 2558 พร้อมทั้งตารางสอบปลายภาค รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

  • ตารางเรียนภาคฤดูร้อนพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) - Download

     หากนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101-5 ในวันและเวลาทำการ