ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายวิชาเปิดบรรยาย และแผนการเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

2015 StudyPlan012558

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายในภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม ถึง วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง (อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 6 กรกฏาคม 2558)

  • รายวิชาเปิดบรรยาย ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (Download)
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (Download)
  • ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (Download)

     โดยกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการนักศึกษา (REG) สำหรับภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 คือ ช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 13 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2558 และสามารถชำระเงินได้ผ่านทางธนาคารต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558

     สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ในวันและเวลาทำการ