ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

2015 Timetable-for-first-years-student-58

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศตารางเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารที่ได้แนบด้านล่าง

  • ตารางเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (Download)
  • ตารางเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กลุ่มนอกเวลาทำการ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 - ฉบับปรับปรุง (Download)
  • ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2558 (Download)

    สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตารางเรียนหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ในวันและเวลาทำการ