ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายวิชาเปิดบรรยาย และแผนการเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

2015 StudyPlan022558

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 มกราคม ถึง วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง (อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558)

  • รายวิชาเปิดบรรยาย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (Download)
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (Download)
  • ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - ฉบับปรับปรุงภาคปลายและภาคฤดูร้อน (Download)

     โดยกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คือ ช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 7 ถึง วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 และสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 คือ ช่วงระหว่างวันอังคารที่ 8 ถึง วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 และสามารถชำระเงินได้ผ่านทางธนาคารต่าง ๆ ตามที่กำหนดได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ถึง วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559

     สำหรับนักศึกษาที่เกิดข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและแผนการเรียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ในวันและเวลาทำการ