ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายวิชาเปิดบรรยาย และแผนการเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

2016 StudyPlan032558

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม ถึง วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2559) รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง (อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 19 เมษายน 2559)

  • • รายวิชาเปิดบรรยาย คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (Download)
  • • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (Download)
  • • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคฤดูร้อนพิเศษ (รหัส 57-58) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (Download)
  • • ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2558 - ฉบับปรับปรุงภาคปลายและภาคฤดูร้อน (Download)

     โดยกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษาทุกชั้นปี คือ ช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 25 ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 และสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ผ่านทางธนาคารต่าง ๆ ตามที่กำหนดได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ถึง วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559

     ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาที่เกิดข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและแผนการเรียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา หรือที่ ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ได้ในวันและเวลาทำการ