ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

2016 StudyPlan1-59

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559) รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง (อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 5 กรกฏาคม 2559)

  • รายวิชาเปิดบรรยาย คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [Download]
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [Download]
  • ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2559 [Download]

     โดยกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) http://reg.utcc.ac.th ในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 คือ ช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึง วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559 และสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ผ่านทางกองการเงิน หรือ ธนาคารต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม ถึง วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559

     ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและแผนการเรียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา หรือที่ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ได้ในวันและเวลาทำการ