ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

2016 Timetable-for-first-years-student-59

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกหลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารที่ได้แนบด้านล่าง

    สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตารางเรียนหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ตามข้อมูลการติดต่อในด้านท้ายของตารางเรียนแต่ละกลุ่ม หรือที่ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ในวันและเวลาทำการ