ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

2016 reg-day-2-2559

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา ประจำภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 จากเดิมตามที่ได้มีการประกาศไว้ในปฏิทินการศึกษา โดยนักศึกษาในแต่ละชั้นปีสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ในระหว่างช่วงเวลาต่อไปนี้

  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
    วันจันทร์ที่ 5 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
    วันอังคารที่ 6 ถึง วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และชั้นปีเกิน
    วันพุธที่ 7 ถึง วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

     สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการลงทะเบียนดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล (อาคาร 1 ชั้น 2) ในวันและเวลาทำการ