ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

2016 subject-and-study-plan-for-second-semester-2559

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (เปิดภาคเรียนระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มกราคม ถึง วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560) รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559)

  • รายวิชาเปิดบรรยาย คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [Download]
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [Download]
  • ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2559 (ฉบับปรับปรุง) [Download]

     สำหรับกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) http://reg.utcc.ac.th ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ทางมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในช่วงระหว่างวันดังต่อไปนี้

  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คือ วันจันทร์ที่ 5 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คือ วันอังคารที่ 6 ถึง วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และชั้นปีเกิน คือ วันพุธที่ 7 ถึง วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

     โดยนักศึกษาที่ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ผ่านทางกองการเงิน หรือช่องทางต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 ถึง วันอังคารที่ 10 มกราาคม 2560

     ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและแผนการเรียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา หรือที่ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ได้ในวันและเวลาทำการ