ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) ที่เข้าศึกษากลางปี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

2017 TimeTable-for-First-Year-Student-Second-Round

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษากลางปี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารที่ได้แนบด้านล่าง

    สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตารางเรียนหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ตามข้อมูลการติดต่อในด้านท้ายของตารางเรียนแต่ละกลุ่ม หรือที่ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ในวันและเวลาทำการ