ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

รายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

PLAN 2560

ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เปิดภาคการศึกษาระหว่างวันจันทร์ที่ 8 มกราคม ถึง วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561) รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

• รายวิชาเปิดบรรยาย คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [Download]

• แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [Download]

• ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2560 [Download]

 
สำหรับกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) http://reg.utcc.ac.th ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ 

ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำหนดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ถึง วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
และสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ
เช่น การชำระผ่านธนาคาร เคาท์เตอร์เซอร์วิส หรือที่กองการเงิน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาท่านใดที่ต้องการขอคำปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและแผนการเรียน
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา หรือที่ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 24 ชั้น 12A)
หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6105,4026 ได้ในวันและเวลาทำการ