ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ตารางสอนนักศึกษากลางปี ประจำปีการศึกษา 2560

Timetable Middle 2560

 ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรตารางสอนนักศึกษากลางปี ประจำปีการศึกษา 2560 
ของคณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

• ตารางสอนนักศึกษากลางปี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 [Download]
• ตารางสอนนักศึกษากลางปี สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 [Download]
• ตารางสอนนักศึกษากลางปี สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 [Download]