ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบแก้สัญลักษณ์ I ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

Symbol I 1 2560

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบแก้สัญลักษณ์ I ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

สามารถดูรายชื่อ ดังนี้ [คลิกที่นี่]


รายชื่อนักศึกษาขอพบที่เอกสารไม่สมบูรณ์

สามารถดูรายชื่อ ดังนี้ [คลิกที่นี่]

นักศึกษาที่มีรายชื่อขอพบ ให้นักศึกษามาติดต่อที่ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 24 ชั้น 13 (12A)