ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

subject-and-study-plan-for-summer-semester-2560

ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (เปิดภาคเรียนระหว่างวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม ถึง วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561) รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง 

  • รายวิชาเปิดบรรยาย คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  [คลิกที่นี่]
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 [คลิกที่นี่]
  • ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2560 [คลิกที่นี่]

     สำหรับกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) http://reg.utcc.ac.th ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ทางมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 23 ถึง วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

     โดยนักศึกษาที่ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ผ่านทางกองการเงิน หรือช่องทางต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 เมษายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและแผนการเรียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา หรือที่ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 24 ชั้น 12A) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-4026 ได้ในวันและเวลาทำการ