ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

859753 618343354848592 74765657 o web

     คณะบริหารธุรกิจ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานบริษัทสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันและเวลาดังต่อไปนี้

 • บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) / มาม่า อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  ศึกษาดูงานวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556
 • บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
  ศึกษาดูงานวันพุธที่ 11 กันยายน 2556
 • บริษัท โอสถสภา จำกัด
  ศึกษาดูงานวันพุธที่ 18 กันยายน 2556
 • บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ศึกษาดูงานวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
  ศึกษาดูงานวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556
 • บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) / มาม่า อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  ศึกษาดูงานวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556

     ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกสมัครได้เพียงที่เดียวเท่านั้น โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://department.utcc.ac.th/acadaffairs/index.php/component/weblinks/category/39-visit ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติระดับคณะ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม