ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมรับฟังข้อมูลการวางแผนการศึกษา

859990 617323828283878 321976225 o web

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ทุกสาขาวิชา) เข้าร่วมรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา, การเลือกวิชาโท, การเลือกแผนการเรียนสหกิจศึกษา ในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 23 ถึง วันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 โดยแบ่งเป็นรอบตามกลุ่มเรียนของนักศึกษา ดังนี้

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556
เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2

- สาขาวิชาการตลาด (กลุ่ม A2,A3)
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (ฺกลุ่ม B1)
- สาขาวิชาการเงิน (กลุ่ม C1,C2)
- สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่ม J2)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กลุ่ม K2)
- สาขาวิชาผู้ประกอบการ (กลุ่ม N1, Nβ)
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (กลุ่ม E1)

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556
เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2

- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (กลุ่ม B2,B3)
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กลุ่ม D1)
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (กลุ่ม T1)
- สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่ม J1,J3)
- สาขาวิชาการโลจิสติกส์ (กลุ่ม L2)

วันพุธที่ 25 กันยายน 2556
เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2

- สาขาวิชาการตลาด (กลุ่ม A1,A4)
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (กลุ่ม L1,L3)
- สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (กลุ่ม H1,H2)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กลุ่ม K1)

 

หมายเหตุ สำหรับกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมได้ตามรอบที่กำหนดข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมในกลุ่มที่สะดวกได้

[ ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอข้อมูล ]