ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายวิชาเปิดบรรยาย และแผนการเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

460708 653984251284502 457975849 o web

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยาย และแผนการเรียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมกันนี้