ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

โครงการกีฬา 4 สถาบัน
วันที่จัดงาน: Sunday, 05 February 2017 เวลา  น. - Sunday, 05 February 2017 เวลา น.
สถานที่: ลานกีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา คณะบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อโครงการ กีฬา 4 สถาบัน คณะบริหารธุรกิจครั้งที่ 20 ซึ่งประกอบไปด้วยสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศ (สถาบันการศึกษาเส้นวิภาวดี-รังสิต) คือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทั้ง 4 สถาบัน  ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07:30 – 22:00 น. ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์, หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
หมายเหตุ:

Back