ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่จัดงาน: Friday, 09 February 2018 เวลา  น. - Friday, 09 February 2018 เวลา น.
สถานที่: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

วันพิธีประสาทปริญญาบัตร

  • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเศรษฐศาสตร์ (9 ก.พ. 2561)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
หมายเหตุ:

Back