ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่จัดงาน: Saturday, 10 February 2018 เวลา  น. - Saturday, 10 February 2018 เวลา น.
สถานที่: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

วันพิธีประสาทปริญญาบัตร

 

  • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ (10 ก.พ. 2561)

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
หมายเหตุ:

Back