ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

โครงการกีฬาสัมพันธ์ 4 สถาบันครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจ
วันที่จัดงาน: Saturday, 17 February 2018 เวลา  น. - Saturday, 17 February 2018 เวลา น.
สถานที่: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการกีฬาสัมพันธ์ 4 สถาบันคณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

         กีฬาสัมพันธ์ 4 สถาบันคณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เป็นประเพณีที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยทั้ง 4 สถาบัน ที่สำคัญบนถนนสายวิภาวดี – รังสิต ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยรังสิต โครงการนี้ได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องกันทุกปีจนเป็นกีฬาประเพณี โดยมีการสับเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประเพณี เนื่องจากเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 4 สถาบัน ภายใต้ชื่อ “กีฬาสัมพันธ์ 4 สถาบัน คณะบริหารธุรกิจ” โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาที่หลากหลาย เช่น ฟุตซอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง เป็นต้น การจัดการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการเผยแพร่ชื่อเสียงและแสดงศักยภาพของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านกีฬา ความรู้ต่างๆ และสัมพันธไมตรีที่ดีกับนิสิตนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทั้ง 4 สถาบัน และเป็นการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ และมีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง 4 สถาบัน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คณะกรรมการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
หมายเหตุ:

Back