Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

คณะบริหารธุรกิจในข่าวและสื่อต่าง ๆ

 • ม.หอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ คณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทยจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนในการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แกนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการและเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง The Residence โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท

  Read More
 • สถาบันไทยพัฒน์ ตั้ง “กรรมการเครือข่ายยั่งยืน” มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และประสานเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เมื่อปี พ.ศ.2555 และได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการลงทุนทางสังคม โดยสำนักงานเลขาธิการว่าด้วยหลักการลงทุนทางสังคม ซึ่งเป็นความริเริ่มที่สนับสนุนโดยสหประชาชาติ ได้แถลงข่าวถึงการจัดตั้ง “คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญน้องๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปี UTCC Open House 2016 "เปิดบ้านเด็กหัวการค้า คิดต่างอย่างมีนวัตกรรม" Let's idea battles begin! ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยในกิจกรรมครั้งนี้ น้องๆ จะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเปิดบ้านเด็กหัวการค้าคิดต่างอย่างมีนวัตกรรม กิจกรรม Campus Tour โดยรุ่นพี่เด็กหัวการค้า ที่จะพาน้องๆ เยี่ยมชมคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และกิจกรรมสุดพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย

     สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ http://www.utcc.ac.th/openhouse2016/ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6762 ในวันและเวลาทำการ