ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบข้อมูลและข่าวสารในการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตในกรุงเทพมหานคร

977186 653955571287370 479697675 o web

     ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบทำให้นักศึกษาและอาจารย์เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยนั้น  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ Classroom Announcement เพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารกับนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา รวมทั้งแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในช่วงวิกฤตกรุงเทพมหานครแยกตามคณะวิชา โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Classroom Announcement ได้จากลิงค์บนหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือที่ เว็บไซต์ Classroom Announcement