ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 (Update)

859990 617323828283878 321976300 o web

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมในโครงการ "ผู้บริหารคณะพบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557" ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นการทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับการดูแลบุตรหลานของท่าน ระหว่างการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีความสอดคล้องกัน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของท่านและมหาวิทยาลัย

     เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมงานสำหรับท่านผู้ปกครองที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาในวันดังกล่าว ท่านสามารถนำรถยนต์ของท่านไปจอดได้ที่ อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ชั้นที่ 5-7) โดยนำบัตรจอดรถที่ได้รับจากพนักงานรักษาความปลอดภัยมาประทับตราภายในงาน และบริเวณลานจอดรถข้างปั้มน้ำมันบางจาก (ใกล้กับประตูด้านหลังของมหาวิทยาลัย)  โดยแจ้งกับพนักงานรักษาความปลอดภัยว่ามาร่วมงานประชุมผู้ปกครองของคณะบริหารธุรกิจ

     โดยท่านผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมในวันดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101-5 ในวันและเวลาทำการ