ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนเรียนดีเกรดเฉลี่ยสูงสุด (UTCC-Smart)"

859990 617323828283878 321976309 o web

     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยกองสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย) ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดีวิชาการ "ทุนเรียนดีเกรดเฉลี่ยสูงสุด (UTCC-Smart)" ตามรายชื่อในไฟล์แนบด้านล่าง

รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา "ทุนเรียนดีเกรดเฉลี่ยสูงสุด (UTCC-Smart)"

     ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอให้รายงานตัวและเข้าร่วมซ้อมรับทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเข้าร่วมรับทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตามรอบของคณะ