ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ UTCC EGG PROJECT รุ่นที่ 4

2014 EggProject

     ศูนย์บริการวิชาการ ฝ่ายวิจัย ขอเรียนเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะอื่น ๆ ทุกชั้นปี ที่มีความสนในการประกอบธุรกิจของตนเองตั้งแต่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมโครงกาีรตั้งไข่ธุรกิจ (Egg Project) รุ่นที่ 4 โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้า่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 5302 อาคาร 5 ชั้น 3

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือสนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://www.utcc.ac.th/eggproject/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6861-2 ในวันและเวลาทำการ

ตารางจัดอบรมโครงการตั้งไข่ธุรกิจ (Egg Project) รุ่นที่ 4
สำหรับนักศึกษาโครงการตั้งไข่ธุรกิจ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ของทุกคณะ