ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการอบรมการใช้ iPad ให้กับนักศึกษา

460708 653984251284502 457975849 o web

     ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาทุกคนที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้ iPad สำหรับนักศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ Application เพือสร้างมัลติมีเดียและการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันและเวลาดังต่อไปนี้

 • การอบรมชุดโปรแกรม iWork
  • โปรแกรม Pages (รอบที่ 2)
   วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 11.30 - 13.00 น. ณ ห้อง Ex-MBA Room 1 อาคาร 7 ชั้น 12
  • โปรแกรม Numbers (รอบที่ 2)
   วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 11.30 - 13.00 น. ณ ห้อง Ex-MBA Room 1 อาคาร 7 ชั้น 12
 • การอบรมชุดโปรแกรม iLife
  • โปรแกรม iMovie (รอบที่ 2)
   วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 11.30 - 13.00 น. ณ ห้อง Ex-MBA Room 1 อาคาร 7 ชั้น 12

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการอบรมตามวันและเวลาข้างต้น สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรมได้ที่เว็บไซต์ Apple Regional Training Center หรือที่เว็บไซต์ http://goo.gl/e6E21p